Monika Knoblochová

 10 Jokerů časopisu Crescendo

& nejlepší CD (Crescendo, Belgie,  2005)
4 Diapasons (Diapason, Francie, 2005)
 
«To všechno je interpretováno s naprostou dokonalostí mladou cembalistkou Monikou Knoblochovou... Nejúžasnější ‘třešínka na dortu’ tohoto disku – a teď dobře vážím svá slova – je nejkrásnější provedení Koncertu M. Fally, jaké kdy bylo nahráno na kompaktní disk: svůdná křehkost, umocněná v obou Allegrech, v nichž nechává vystupovat polyfonii středověkých španělských melodií, a jemnocitný mysticismus, prozařující centrální Lento. Dokonalost je někdy z tohoto světa!»
        
Harry Halbreich, Crescendo, Belgie,  září 2005
Recenze na CD Kompletní dílo pro cembalo B. Martinů a Koncert M. de Fally
 
 
Monika Knoblochová, interpretka vynikajících uměleckých a technických kvalit, zanícená vyznavačka autentické interpretace barokní hudby a současně renomovaná interpretka soudobé hudby, účastnice mnoha mistrovských kurzů v celé Evropě, držitelka řady prestižních interpretačních ocenění, je jedením z nejvýraznějších objevů mladé generace.
 
Po absolvování Konzervatoře v Praze, studovala Monika Knoblochová cembalo na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Giedré Lukšaité-Mrázkové a formou konzultací u Zuzany Růžičkové. V letech 1996–98 studovala na Dresdner Akademie für alte Musik u Johna Tolla a od roku 2000 na Hochschule für Musik v Kolíně nad Rýnem ve třídě Ketila Haugsanda, kde v roce 2002 obdržela závěrečný diplom.
 
Tato studia si v roce 2002 obohatila tříměsíčním pobytem na Královské konzervatoři v Den Haagu ve třídě Jacquesa Ogga. V roce 2005 završila svá studia absolutoriem Mistrovské třídy u Christine Chornsheim na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově.
 
V roce 1999 získala Monika Knoblochová na mezinárodní soutěži Pražského jara
3. cenu a titul laureáta a Cenu Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení Koncertu pro cembalo a malý orchestr, který rovněž natočila na CD. V roce 2002 se stala držitelkou prestižní Davidoff Prix České republiky, v roce 2003 obdržela společně s Janou Semerádovou (barokní příčná flétna), 3. cenu a titul laureáta na
„16. Grosser Förderpreiswettbewerb" v Mnichově v kategorii historicky poučená interpretace staré hudby a v témž roce přidala ještě Cenu Společnosti Bohuslava Martinů na Mladém pódiu v Karlových Varech.
 
Monika Knoblochová nahrála celou řadu kompaktních disků. Její poslední CD pro společnost Supraphon se Souborným dílem pro cembalo B. Martinů (2005) bylo oceněno mezinárodní kritikou – 4 Diapasons d'Or, 10 Jokers a CD měsíce časopisu Crescendo, Le Monde dela Musique. V roce 2006 nahrála spolu s violoncellistou
P.  Nouzovským Bachovy Gambové sonáty pro společnost Cube Bohemia. CD získalo příznivé ohlasy kritiků doma i v zahraničí. Na jaře 2007 nahrála, opět pro Cube Bohemia, Invence J. S. Bacha a J. Nováka, které vyšly u příležitosti jejího recitálu ze stejných děl na festivalu Pražské jaro 2007.
 
Monika Knoblochová pravidelně vystupuje jako sólistka i komorní hráčka doma
i v zahraničí (Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Polsko). Je členkou souborů duo seraphim (spolu s flétnistkou Janou Semerádovou), Collegium Marianum (specialisovaného na starou hudbu) a Resonance (specializovaného na hudbu
XX.a XXI. století), jehož je zakládající členkou.
 
Její rozmanitý repertoár sahá od autentické interpretace staré hudby přes klasiku
až k soudobé hudbě. Premiérovala řadu soudobých skladeb, z nichž některé nahrála pro Český rozhlas.

Od roku 2006 vede cembalovou třídu na Letní škole staré hudby v Rajnochovicích
a od roku 2007 také na Akademii staré hudby při Masarykově univerzitě v Brně.
 
 
..........................................................................................................................